fbpx

Ingrediënten Visie

  • Persoonlijke begeleiding
  • Een veilige omgeving
  • Bewaken van dromen/waarden
  • Kwaliteit & Professionaliteit
  • Gelijke kansen

Het idee voor het oprichten van Code Oranje komt voort uit het feit dat wij de overtuiging hebben dat we anders om moeten gaan met kinderen in het algemeen en met het leren van voetballen in het bijzonder.

Daarom kiezen we binnen Code Oranje voor een andere benadering:

  • We geven professionele begeleiding aan spelers vanaf U7 t/m U19. De BVO’s scouten op zeer jonge leeftijd spelers. Echter in de loop van de diverse opleidingen valt een groot deel van deze spelers af. Deze ’teleurstelling’ komt bij een kind hard aan. Wij bieden onze spelers een goede begeleiding hierin en ook zijn wij een ‘vangnet’ voor hen die afvallen. Afvallen is namelijk nog geen ‘uitvallen’ wat betekent dat we de speler kunnen begeleiden met zijn/haar doelen; ook wanneer de motivatie weg lijkt te zijn.
  • We hebben zeer veel aandacht voor psychologische veiligheid en mentale begeleiding. Deze thema’s zijn erg belangrijk zowel voor het kind als de ouders. Een veilige omgeving creëert de vrijheid voor een kind om zichzelf te zijn. Dit geeft een kind ook alle potentie tot groei.
  • Code Oranje bewaakt de dromen en waarden van het kind. Wij vinden het belangrijk dat een kind zelf zijn/haar dromen kenbaar maakt. Ook gaan wij met respect om met deze doelen en waarden van het kind. Wij spelen een adviserende rol en bewaken de belangen van het kind. Ook hechten wij veel waarde aan ‘Gezond Presteren’. Dit betekent dat wij streven naar een evenwicht van de emotionele intelligentie, mentale kracht en fysieke fitheid van een speler. Dit evenwicht zorgt voor een optimaal leer- en ontwikkelklimaat. Emotionele intelligentie en mentale processen zijn net zo belangrijk als de fysieke, technische en tactische aspecten. Lekker in je vel zitten, zelfvertrouwen hebben en je niet laten afleiden zijn processen die het gedrag en daarmee de prestaties beïnvloeden.
  • Een nieuwe generatie spelers vraagt om een andere benadering en aanpak. Deze generatie is veel bewuster van hun ‘zijn’ en gevoeliger voor de energie die er heerst bij elkaar en in een organisatie. Een fijne, warme omgeving met positieve energie is daarom erg belangrijk. Daarnaast zal ook de inhoud toegespitst zijn op de spanningsboog en interesses van het kind. Dit stelt hele andere en hogere eisen aan trainers en coaches.
  • We gaan een zeer professionele opleiding geven met scherpe prijzen. De huidige contributie binnen de jeugdopleiding van bijna alle voetbalverenigingen geeft te weinig ruimte om een professionele leeromgeving te bieden aan de kinderen. De rol van amateur voetbalverenigingen komt hierdoor in gevaar in relatie tot het in de toekomst gewenste opleidingsproces van jeugdspelers.